John P. Kotter heeft in zijn boek Leiderschap bij verandering 8 stappen beschreven die deel uit maken van elk succesvol veranderingstraject.

1. Creëer een gevoel van urgentie
Help anderen inzien waarom verandering noodzakelijk is en waarom het belangrijk is om meteen te handelen.

2. Verzamel een leidend team
Zorg dat er een sterke groep is die de verandering stuurt, met leiderschapsvaardigheden, geloofwaardigheid, communicatieve vaardigheden, autoriteit, analytische vaardigheden en urgentiebesef.

3. Ontwikkel een visie en strategie voor verandering
Maak duidelijk hoe de toekomst verschilt van het verleden en hoe die toekomst kan worden gerealiseerd.

4. Communiceer om draagvlak en betrokkenheid te creëren
Zorg dat zoveel mogelijk anderen de visie en strategie begrijpen en accepteren.

5. Maak het anderen mogelijk om te handelen
Neem zoveel mogelijk obstakels weg, zodat degenen die de visie willen realiseren, dit ook kunnen doen.

6. Genereer korte termijn successen
Creëer zo snel mogelijk een aantal zichtbare, overtuigende successen.

7. Houd het tempo hoog
Voer de druk en het tempo op na de eerste successen, blijf veranderingen doorvoeren totdat de visie is gerealiseerd.

8. Creëer een nieuwe cultuur
Houd vast aan de nieuwe benaderingen en zorg dat deze resultaten opleveren, totdat ze sterk genoeg zijn om oude tradities te vervangen.

 

Bron: 'Leiderschap bij verandering' van John P. Kotter

 


lees meer over
Barrières voor verandering
Rollen verandermanagers
Kleurendenken

Gebruik Model Logische Niveaus 


Brug tussen bedrijfsproces en ICT