kleurendenken

Een ordening in verandermanagement is gegeven door Caluwé en Vermaak met de uitleg van het kleurendenken. De verschillende stijlen van denken over veranderingen worden verdeeld over vijf kleuren. Het gaat er hierbij niet om de wereld in hokjes te verdelen, maar komt voort uit de wens veranderingen in organisaties te kunnen beïnvloeden. De kleuren zijn handzaam bij het kiezen van de kansrijkste veranderaanpak voor een bepaald probleem in een zekere organisatie. En het maakt het gemakkelijker over veranderingen met elkaar te communiceren. Het helpt de eigen eenzijdigheid én die van gesprekspartners te onderkennen en typeren.

Geeldrukdenken  

Blauwdrukdenken  

Rooddrukdenken  

Groendrukdenken  

Witdrukdenken  

bron: het boek 'Leren veranderen', Léon de Caluwé en Hans Vermaak

 

lees meer over
Geeldrukdenken  
Blauwdrukdenken  
Rooddrukdenken  
Groendrukdenken  
Witdrukdenken  


en lees meer over
Barrières voor verandering  
Rollen verandermanagers   
Gebruik Model Logische Niveaus 
De 8 stappen van John Kotter  


Brug tussen bedrijfsproces en ICT