Wanneer u in uw organisatie een verandering wilt inzetten, zult u barrières ervaren.

 Barrières voor Verandering

De volgende barrières voor verandering kunnen gelden:
1. Er is geen duidelijke visie
    - visie ontbreekt
    - de visie is niet helder
    - de visie staat ver van de werkelijkheid
2. Er is een starre structuur
    - te denken valt aan een sterk gebureaucratiseerde structuur
    - er zijn veel lagen tussen de top van de organisatie en de werkvloer
    - er is verregaande taakverdeling, waarbij verschillende taken zijn ondergebracht in verschillende afdelingen
3. Macht en politiek
    - veranderen zet bestaande machtsverhoudingen onder druk waardoor partijen zich mogelijk zullen richten op het veiligstellen van eigen belangen
4. Cultuur
    - ingesleten gewoonten en heersende normen belemmeren vernieuwing
5. Onzekerheid
    - individuele onzekerheid: de mens heeft van nature behoefte aan zekerheid en stabiliteit
    - angst voor het onbekende

Omgekeerd kun je ook gebruik maken van al deze thema's:
1. Een duidelijke visie geeft richting en kan energie vrijmaken.
2. De juiste structuur geeft houvast.
3. Het politieke spel kan helpen om de handen op elkaar te krijgen voor de beoogde verandering.
4. Inzichtelijk maken van gemeenschappelijke normen en waarden kan hoofd- en bijzaken helpen scheiden en individuen mee in beweging krijgen.
5. En weerstand kan een uiting zijn van betrokkenheid. Door ernaar te luisteren kun je mogelijke valkuilen vooraf boven water krijgen.

 

Lees meer over
de rollen die verandermanagers in kunnen nemen 
kleurendenken  


Brug tussen bedrijfsproces en ICT