De uitdaging
Het aantal ICT-ontwikkelingen dat op gemeenten afkomt is zeer omvangrijk. Denk alleen al aan de afspraken die zijn vastgelegd tussen kabinet en VNG over ambities en de implementatie van de electronische overheid. De gemeenten staan dan ook voor een behoorlijke uitdaging. Enerzijds dienen de gemeenten een geheel eigen electronische dienstverlening achter één loket voor hun burgers te realiseren, anderzijds dienen de gemeenten aan te sluiten op landelijke basisvoorzieningen en basisregistraties.
De ambitie van de Rijksoverheid is dat binnen 10 jaar een compleet gedigitaliseerde overheidsdienstverlening is gerealiseerd en gemeenten optimaal samenwerken met zowel publieke als private ketenpartners. Het realiseren van de eigen elektronische gemeente en het aansluiten op landelijke basisvoorzieningen leidt tot ingrijpende veranderingen in de gemeentelijke organisatie en toepassing van ICT. Niet zelden komen bij dit soort veranderingen juist de kwaliteit van de kerntaken in geding omdat de ICT-voorzieningen niet langer goed bij die kerntaken aansluiten en een regelrechte hinder worden in plaats van een krachtig ondersteunend instrumentarium te zijn bij de publieke dienstverlening.

Ben&Wil helpt gemeenten bij de complexe uitdaging waarvoor zij staan. Door de gemeentelijke organisatie te helpen ICT-voorzieningen optimaal af te stemmen op de primaire bedrijfsprocessen zorgt Ben&Wil dat de noodzakelijke veranderingen het beoogde effect hebben.

Klik hier voor de mening van een gemeentelijke klant van Ben&Wil. 


Brug tussen bedrijfsproces en ICT