In het Model van de Logische Niveaus hebben bovenliggende lagen telkens invloed op de lagen eronder. Uiteindelijk gaat het om het resultaat dat bereikt wordt.

model van de logische niveaus

Een bepaald resultaat wordt bereikt, doordat de mensen/medewerkers een bepaald gedrag vertonen, dat leidt tot dit resultaat. Wanneer er anders wordt gehandeld, zal het resultaat ook anders zijn. Omgekeerd: als je doet wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg.
Het kan zijn, dat iemand het gewenste gedrag niet kan uitvoeren, omdat hij het niet kan. Dit kan liggen aan de persoonlijk competenties van de medewerker, of aan de middelen die hem ter beschikking staan.
Als deze competenties en middelen toereikend zouden moeten zijn, maar het gewenste gedrag nog niet wordt uitgevoerd, is er iets anders dat deze medewerker weerhoudt het juiste gedrag te vertonen. Waarschijnlijk heeft hij een overtuiging dat hij toch wel dit gedrag moet hanteren. Dat kan op onbewust of onuitgesproken niveau zitten. Dit zou betekenen dat er andere overtuigingen nodig zijn, om te zorgen dat de medewerker het gedrag vertoont dat leidt tot het gewenste resultaat.

Bij Ben&Wil gebruiken we het Model van de Logische Niveaus als hulpmiddel, om een situatie inzichtelijk te maken. Wanneer er sprake is van mis-alignment in een organisatie, analyseren we op welk niveau het knelpunt zit, om vervolgens tot een oplossing te komen met zo praktisch stappen.

Klik hier om het model als pdf te downloaden.

 


lees meer over
Barrières voor verandering
Rollen verandermanagers
Kleurendenken

De 8 stappen van John KotterBrug tussen bedrijfsproces en ICT