ASL (Application Services Library) is een procesraamwerk, ondersteund door Best Practices, dat de processen van het beheer, onderhoud en vernieuwing van informatiesystemen en applicaties beschrijft. Het biedt een handvat bij het verbeteren van organisaties, die applicatiebeheer uitvoeren. Door gebruik van best-practices en diagnose-instrumenten, zoals zelfevaluaties, kan men pragmatisch aan de slag met het verbeteren van het applicatiebeheer.

ASL beschrijft de processen op uitvoerend (operationeel), sturend (tactisch) en richtinggevend (strategisch) niveau. Het kent zes clusters, met daarin processen.

ASL is een Nederlandse standaard in het publieke domein, beschikbaar voor iedere organisatie, en wordt beheerd door de stichting ASLBiSLFoundation, die wordt ondersteund door een aantal grote ICT-bedrijven.

ASL model

figuur: ASL model

Lees meer over: 
Waarom ASL?
Wat houdt ASL in?  
De 6 clusters     
ASL assessment     

Ben&Wil B.V. is lid van de ASLBiSL-foundation .


Brug tussen bedrijfsproces en ICT